Odpowiedź od Komendy Głównej Policji

Otrzymaliśmy odpowiedź od Komendy Głównej Policji na pismo w sprawie „konkursów ofert”, w którym zadeklarowano, że nasze uwagi zostały przekazane jednostkom Policji. Oczekujemy, że dzięki naszej interwencji tego typu sytuacje nie powinny już mieć miejsca, niemniej prosimy o informowanie nas o każdym przypadku poszukiwania tłumaczy oferujących stawki niższe od ustawowych.

Warto też nadmienić, że Policja dostrzega problem zbyt niskich stawek określonych w Rozporządzeniu, które znacznie odbiegają od stawek rynkowych.

3-dniowe spotkanie w Korbielowie

Wyjazd integracyjny do Korbielowa za nami, a my myślimy już o kolejnym. Spotkanie w gronie kilkunastu tłumaczy zaowocowało ciekawymi rozmowami i świetną zabawą. Zwiedzaliśmy, graliśmy, dyskutowaliśmy i z przyjemnością zażywaliśmy górskiego powietrza. Następne spotkanie już na jesień 2018!

Ważne pismo w sprawie terminów zapłaty

Otrzymaliśmy od Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedź na nasze pismo w sprawie terminów płatności wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. W piśmie jednoznacznie stwierdzono, że „biorąc pod uwagę nakaz niezwłocznego dokonania wypłaty, nie można jej uzależnić od uprawomocnienia się w postanowienia w przedmiocie przyznania wynagrodzenia”. To bardzo ważna dla nas informacja, w świetle długiego czasu oczekiwania na zapłatę przez sądy. Zachęcamy do lektury całości!

Szkolenie z RODO w Gdańsku!

We współpracy z Bałtyckim Stowarzyszeniem Tłumaczy serdecznie zapraszamy do Gdańska na szkolenie z RODO, które odbędzie się 9 czerwca. Zgłoszenia można przesyłać na adres kontakt@mgrabarczyk.pl lub biuro@zztp.pl. Niższa cena przysługuje członkom BST i ZZTPwP.

Korzystając z okazji, życzymy dobrego wypoczynku i radości w dniu Święta Konstytucji!

Kolejne spotkania środowe: Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków i Trójmiasto

Tym razem zapraszamy na integrację środową w dwóch terminach: 16 maja (Warszawa, Poznań, Wrocław) i 20 czerwca (Kraków, Katowice i Trójmiasto).

Zapraszamy serdecznie wszystkich doświadczonych, a przede wszystkim niedoświadczonych tłumaczy przysięgłych na spotkanie integracyjne i wymianę doświadczeń. Każdy będzie mógł rozwiać wątpliwości, zapytać o to, co go nurtuje lub z czym ma problem. Będziemy mieli też okazję się poznać i porozmawiać o ważnych dla nas sprawach.

Ważna informacja w sprawie drugiego egzemplarza

W związku z odpowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie dodatkowych egzemplarzy tłumaczenia oraz opinią naszej prawniczki, rekomendujemy, aby przy każdym zleceniu dla OWS, w którym wymaga się wydania więcej niż jednego egzemplarza, stosować przepis 16.1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.
Tłumacz powinien pisemnie poinformować organ zlecający, że jest zobowiązany do wydania jednego egzemplarza tłumaczenia, kolejne zaś może wydać na zasadzie swobody zawierania umów, informując jednocześnie organ o wysokości opłaty za dodatkowe egzemplarze.