Bonifikaty

Wszelkie problemy i wątpliwości prawne związane z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego na zlecenie organów administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości prosimy kierować na adres: biuro@zztp.pl

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu ubezpieczeniem medycznym prosimy o kontakt na adres: biuro@zztp.pl

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu powinny wypełnić poniższy formularz i odesłać go do nas na adres: biuro@zztp.pl

Formularz do pobrania – program rekreacyjno-sportowy