O związku

Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce został założony 20 maja 2017 rok, zaś 18 października 2017 roku został wpisany do rejestru sądowego.

Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce chce być organizacją zrzeszającą jak największe grono tłumaczy przysięgłych, a jego celem ma być zapewnienie tłumaczom przysięgłym jak najlepszych warunków pracy oraz płacy. Chcemy zajmować się rozwiązywaniem problemów, z którymi tłumacze przysięgli borykają się na co dzień podczas współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości oraz wykonując czynności dla innych organów w prowadzonych przez nie postępowaniach. Będziemy się starali prowadzić rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie poprawy warunków naszej pracy oraz otrzymywanego za nią wynagrodzenia.

Jednak wszystko to możemy osiągnąć wyłącznie dzięki wspólnym staraniom naszej grupy zawodowej oraz członkostwu w ZZTPwP.

Zapraszamy do wstąpienia do nas i wspólnej pracy na rzecz naszych interesów.

Krótka prezentacja działalności ZZTPwP

 

Dlaczego związek zawodowy?

Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce jest organizacją skupiającą wyłącznie osoby wykonujące zawód tłumacza przysięgłego;

  1. Jako organizacja zrzeszająca samych TP, ZZTPwP jest prawdziwym partnerem do rozmów z Ministerstwem Sprawiedliwości i organami wymiaru sprawiedliwości (OWS);
  2. ZZTPwP działa na podstawie ustawy o związkach zawodowych, dzięki temu mamy prawo prowadzić rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości, a Ministerstwo Sprawiedliwości, będące niejako naszym pracodawcą, powinno rozmawiać z nami;
  3. Związek zawodowy może się zrzeszać w federacjach związkowych krajowych i międzynarodowych; taka afiliacja może wzmocnić naszą siłę negocjacyjną w rozmowach z MS i OWS, a dzięki centrali związkowej możemy również uczestniczyć w Radzie Dialogu Społecznego;
  4. Związek zawodowy jest ustawowym, konstytucyjnym partnerem organów państwowych w negocjacjach warunków pracy i wynagrodzenia. Związek zawodowy daje nam również narzędzie w postaci sporu zbiorowego na mocy ustawy o sporach zbiorowych;
  5. Osiągnięcie naszych celów będzie możliwe, kiedy my, tłumacze przysięgli, będziemy solidarni, zjednoczeni i skupieni w jednej silnej i skutecznie działającej organizacji, jaką może być ZZTPwP.

Dołącz do nas i razem z nami twórz lepsze warunki pracy dla tłumaczy przysięgłych w Polsce.