Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce
Adres: św. Bonifacego 92/20, 02-940 Warszawa E-mail: biuro@zztp.pl

Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce został założony 20 maja 2017 rok, zaś 18 października 2017 roku został wpisany do rejestru sądowego.

Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce chce być organizacją zrzeszającą jak największe grono tłumaczy przysięgłych, a jego celem ma być zapewnienie tłumaczom przysięgłym jak najlepszych warunków pracy oraz płacy. Chcemy zajmować się rozwiązywaniem problemów, z którymi tłumacze przysięgli borykają się na co dzień podczas współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości oraz wykonując czynności dla innych organów w prowadzonych przez nie postępowaniach. Będziemy się starali prowadzić rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie poprawy warunków naszej pracy oraz otrzymywanego za nią wynagrodzenia.Jednak wszystko to możemy osiągnąć wyłącznie dzięki wspólnym staraniom naszej grupy zawodowej oraz członkostwu w ZZTPwP.

Zapraszamy do wstąpienia do nas i wspólnej pracy na rzecz naszych interesów.

Naszą misją jest ochrona praw i interesów tłumaczy przysięgłych, a w szczególności:

  • Optymalizacja warunków pracy tłumaczy przysięgłych;
  • Wsparcie członków w sporach z organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej oraz w ramach wykonywania czynności tłumacza przysięgłego;
  • Działanie na rzecz podniesienia wysokości stawek za czynności tłumacza przysięgłego;
  • Starania zmierzające do eliminowania nieprawidłowości w rozliczaniu wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych przy współpracy z OWS;
  • Dążenie do dostosowania Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego do aktualnych warunków wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;
  • Stworzenie jednolitych standardów pracy tłumaczy przysięgłych;
  • Konsolidacja i integracja środowiska tłumaczy przysięgłych;
  • Utrwalanie wizerunku zawodu tłumacza przysięgłego jako zawodu zaufania publicznego.

Adres: św. Bonifacego 92/20, Warszawa

E-mail: biuro@zztp.pl

Konto: 84 1750 0012 0000 0000 3860 2845
Facebook Instagram Twitter/X