Wróciliśmy do spotkań na żywo!

W czwartkowe popołudnie 9 listopada 2023 w Warszawie i w Zielonej Górze miały miejsce spotkania członków i sympatyków ZZTP – na żywo!

*****

Spotkania miały charakter towarzyski, ale oczywiście poruszaliśmy przede wszystkim tematy branżowe.
Najgorętszym tematem były stawki. Za niecałe 2 miesiące wchodzi w życie nowela Rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Stawki rosną, ale są też zmiany in minus. Z tego powodu współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości zajęła największą część spotkania.
 
Ale dyskutowaliśmy też o tym, jak rozliczamy się z naszymi klientami rynkowymi: czy stosujemy stawki minimalne za tłumaczenia pisemne (która naszym zdaniem jest jak najbardziej ok), jakie mamy stawki za tłumaczenia ustne. Poza tym mówiliśmy trochę o mediach społecznościowych, o podpisie elektronicznym i o wielu innych sprawach.
Planujemy kolejne spotkania, również w innych miastach. Chcielibyście, żebyśmy do Was przyjechali i opowiedzieli, czym zajmuje się ZZTP? Zbierzcie grupę chętnych i napiszcie do nas!
biuro@zztp.pl
 
Wpis ilustrujemy zdjęciem grupy warszawskiej, bo zielonogórska grupa z wrażenia o zdjęciu zapomniała 🙂

 

WEBINAR „PODSTAWY WYKONYWANIA ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO”

WAGA: Informujemy, że ze względu na ograniczenia techniczne zgłoszenia na I edycję webinaru „Podstawy wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego” zostały zamknięte. Jeśli ktoś nie zdążył się zapisać, nic straconego! Kolejna edycja odbędzie się na początku 2022 roku.

*****

Zapraszamy na szkolenie z podstaw wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. W odpowiedzi na częste pytania i wątpliwości wielu młodych stażem (choć nie tylko) tłumaczek i tłumaczy, a także dla rozpowszechniania dobrych praktyk, proponujemy bezpłatny webinar dla wszystkich zainteresowanych.
Podczas szkolenia poruszymy m.in. wymienione poniżej tematy oraz odpowiemy na pytania.

Termin: 15.11.2021 (poniedziałek) , godzina 17.00

W programie:

Część 1: Ogólne zasady wykonywania zawodu
 • źródła wiedzy na temat zawodu tłumacza przysięgłego
 • warsztat i narzędzia tłumacza przysięgłego
 • kontakt z klientem instytucjonalnym i komercyjnym

Część 2: Tłumaczenia poświadczone pisemne

 • ogólne zasady dotyczące sporządzania tłumaczeń
 • wskazówki praktyczne
 • korzystanie z narzędzi przy wykonywaniu tłumaczeń poświadczonych
 • poufność danych
 • wykorzystanie podpisu elektronicznego w pracy tłumacza przysięgłego

Część 3: Tłumaczenia poświadczone ustne

 • wykonywanie tłumaczeń ustnych poświadczonych
 • zasady i techniki wykonywania tłumaczeń ustnych poświadczonych
 • zachowanie tajemnicy zawodowej, bezpieczeństwo
 • stawki za tłumaczenia ustne oraz sposoby rozliczania
 • szczególnie ważne przyczyny odmowy, zachowanie bezstronności

Prowadzący:

Łukasz Mrzygłód – tłumacz przysięgły i konferencyjny języka czeskiego, tłumacz przysięgły języka czeskiego i polskiego w Chorwacji, tłumacz Trybunału Sprawiedliwości UE. Członek ZZTP i wiceprzewodniczący Zarządu Związku.

Agnieszka Michalska-Rajch – tłumaczka przysięgła języka włoskiego i francuskiego. Wykładowczyni w Zakładzie Italianistyki Instytutu Romanistyki UŁ, gdzie uczy przedmiotów związanych z tłumaczeniami. Członkini ZZTP i wiceprzewodnicząca Zarządu Związku.

Koszt:

To szkolenie jest bezpłatne!

Zgłoszenia prosimy wysyłać na nasz adre mailowy: biuro@zztp.pl

Współpraca z tłumaczami przysięgłymi – przewodnik dla OWS

Niedawno nasze działania na rzecz poprawy warunków pracy i wynagradzania tłumaczy przysięgłych wsparł Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dzisiaj zwróciliśmy się bezpośrednio do wszystkich sądów w Polsce przesyłając przewodnik dotyczący praktycznych aspektów współpracy organów wymiaru sprawiedliwości z tłumaczami przysięgłymi.

W naszym przekonaniu takie działania informacyjne mogą przyczynić się do realnej zmiany w warunkach współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.

BROSZURA DLA SĄDÓW ZZTP

 

Pismo ZZTP do Rzecznika Praw Obywatelskich

[Aktualizacja: RPO podjął sprawę i zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań. Więcej na stronie RPO.]

Zwracamy się do  Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o wsparcie w sprawie uregulowania kwestii terminów wypłacania wynagrodzeń za czynności oraz waloryzacji stawek.

Tłumacze przysięgli borykają się z dwoma problemami, związanymi z wynagrodzeniami za czynności wykonane dla organów administracji publicznej w ramach prowadzonych postępowań:

1. Terminy wypłaty wynagrodzenia
Nie są one nigdzie ustalone. Nierzadko tłumacz zmuszony jest do uporczywego upominania się o swoje wynagrodzenie, co może trwać nawet kilka miesięcy, a w ekstremalnych przypadkach także i kilka lat. W takim przypadku tłumacz nadal czeka na swoje pieniądze, kredytując Skarb Państwa (podatki, składka zdrowotna).

2. Wysokość/waloryzacja stawek.
Stawki za tłumaczenia poświadczone wykonywane dla organów administracji reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z roku 2005, znowelizowane w roku 2019. Wynika z tego, że środowisko tłumaczy przysięgłych czekało na waloryzację stawek za swoje czynności 15 lat. Waloryzacji tej nie można nawet nazwać podwyżką, ponieważ nie była ona większa od inflacji w tym okresie. W Rozporządzeniu nie ma też mechanizmu waloryzacji o wskaźnik inflacji. Uważamy, że zapisanie takiej waloryzacji o roczną stopę inflacji w Rozporządzeniu będzie sprawiedliwe i jednocześnie pozwoli tłumaczom przysięgłym swobodnie realizować ich obowiązki.

Podkreślić bowiem należy, iż wykonywanie tłumaczeń poświadczonych na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości jest obowiązkiem tłumacza przysięgłego, z którego nie może zrezygnować bez uzasadnionej przyczyny. Dochodzi więc do sytuacji, że tłumacz jest niejako „zmuszony” do wykonania pracy, za którą nie otrzymuje wynagrodzenia, lub też musi się o nie ubiegać w sposób uwłaczający powadze jego zawodu i godności ludzkiej.

Tutaj znajdziesz pełną treść pisma.

POLSKI ŁAD DLA TŁUMACZY – DWUDNIOWY WEBINAR ONLINE


Zapraszamy na szkolenie dotyczące zmian w zakresie prowadzenia działalności od 1 stycznia 2022 r., związanych z wejściem w życie tzw. „Polskiego Ładu”. „Polski Ład” (wcześniej jako „Nowy Ład”) z racji daleko idących, licznych zmian niesie wiele praktycznych pytań i obaw. W tym w szczególności dla przedsiębiorców. Przedmiotem szkolenia jest próba usystematyzowania zmian oraz problemów jakie wprowadzane zmiany za sobą niosą w zakresie oskładkowania oraz opodatkowania. Szkolenie będzie miało także na celu przedstawienie możliwości przygotowania się na nadchodzące zmiany, tak by możliwe optymalnie wprowadzić biznes w 2022 rok.

Podczas szkolenia zostaną dodatkowo omówione kwestie istotne dla osób i podmiotów gospodarczych wykonujących usługi tłumaczeń.

Miejsce: online, platforma Zoom
Link do rejestracji

Termin:

część pierwsza – 13.12.2021 godz. 16:30-19:00

część druga – 14.12.2021 godz. 16:30-19:00 

W programie:

I. Zmiany w przepisach wprowadzane w ramach „Polskiego Ładu”
II. Praktyczne rozważania odnośnie do skutków wprowadzanych zmian – jak przygotować się do zmian wynikających z „Polskiego Ładu”?
III. Działalność tłumaczy opodatkowanie – wybrane zagadnienia z uwzględnieniem przepisów „Polskiego Ładu”.
IV. Pytania i odpowiedzi.

Koszt szkolenia: członkowie ZZTP 99 zł*/ pozostałe osoby 149 zł

* Warunkiem skorzystania ze zniżki jest opłacona składka członkowska
ZAPISY RUSZAJĄ JUŻ W TYM TYGODNIU! Informacje pojawią się na stronie FB Związku!

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotnymi, zmianami w zakresie opodatkowania oraz oskładkowania, jakie zostaną wprowadzone w życie w 2022 roku w ramach „polskiego Ładu”. Wskazanie skutków tych zmian, w tym przykładowe symulacje liczbowe. Celem szkolenia jest także wskazanie, jak można przygotować się na nadejście tych zmian, tak by rozliczenia były możliwie korzystne dla podatników. Szkolenie ma na celu pomoc w podjęciu decyzji, jaką formę opodatkowania wybrać i w jakiej formie prawnej prowadzić działalność gospodarczą w roku 2022 po wejściu w życie projektowanych zmian. Podczas szkolenia w szczególności zaakcentowane oraz omówione zostaną kwestie istotne dla osób oraz podmiotów gospodarczych wykonujących usługi tłumaczenia.

Prowadzący: Piotr Jańczak – doradca podatkowy, prawnik, wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, procedur podatkowych oraz procedur w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi a także spraw karno-skarbowych. Zakres działania: sprawy procesowe – reprezentacja podatników (oraz płatników) w licznych postępowaniach podatkowych oraz skargowych, przed organami podatkowymi, organami celno-skarbowymi a także przed sądami administracyjnymi (w tym liczne postępowania kasacyjne przed NSA). Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego.

WEBINAR: Dobre wrażenie na zawsze, czyli jak być profesjonalnie postrzeganym przez klientów

Zapraszamy na biznesowo-psychologiczną pigułkę wiedzy na temat tego, jak sprawić, żeby klienci postrzegali nas jako profesjonalistów.

Miejsce: online, platforma Zoom
Link do rejestracji

Termin: 13.01.2022 godz. 16:00-20:00

W programie:

I. Rozumienie biznesu – kim jest mój klient
•    profesjonalizm w biznesie – definicja praktyczna, zasady, dyscyplina i klarowność
•    najważniejsze wartości: konkret/fakty, czas, praktycyzm.
•    profesjonalizm w innych obszarach – polityka, sztuka, nauka.

II. Język biznesu
•    jak komunikuje się mój klient;
•    asertywna komunikacja.

III. Profesjonalny wygląd
•    dlaczego wygląd jest ważny;
•    co ma znaczenie w wyglądzie, postawie ciała i mowie niewerbalnej;
•    jaki strój zawsze jest profesjonalny.


Prowadząca: Agnieszka Zacher-Łanowska – http://azlpsychologbiznesu.pl

Koszt szkolenia:
Członkowie ZZTPwP: 49 zł*
Pozostałe osoby: 99 zł 
* Warunkiem skorzystania ze zniżki jest opłacona składka członkowska

 
Serdecznie zapraszamy!
 


 

POLSKI ŁAD DLA TŁUMACZY – DWUDNIOWY WEBINAR ONLINE

Zapraszamy na szkolenie dotyczące zmian w zakresie prowadzenia działalności od 1 stycznia 2022 r., związanych z wejściem w życie tzw. „Polskiego Ładu”. „Polski Ład” (wcześniej jako „Nowy Ład”) z racji daleko idących, licznych zmian niesie wiele praktycznych pytań i obaw. W tym w szczególności dla przedsiębiorców. Przedmiotem szkolenia jest próba usystematyzowania zmian oraz problemów jakie wprowadzane zmiany za sobą niosą w zakresie oskładkowania oraz opodatkowania. Szkolenie będzie miało także na celu przedstawienie możliwości przygotowania się na nadchodzące zmiany, tak by możliwe optymalnie wprowadzić biznes w 2022 rok.

Podczas szkolenia zostaną dodatkowo omówione kwestie istotne dla osób i podmiotów gospodarczych wykonujących usługi tłumaczeń.

Miejsce: online, platforma Zoom
Link do rejestracji

Termin:

część pierwsza – 13.12.2021 godz. 16:30-19:00

część druga – 14.12.2021 godz. 16:30-19:00 

W programie:

I. Zmiany w przepisach wprowadzane w ramach „Polskiego Ładu”
II. Praktyczne rozważania odnośnie do skutków wprowadzanych zmian – jak przygotować się do zmian wynikających z „Polskiego Ładu”?
III. Działalność tłumaczy opodatkowanie – wybrane zagadnienia z uwzględnieniem przepisów „Polskiego Ładu”.
IV. Pytania i odpowiedzi.

Koszt szkolenia: członkowie ZZTP 99 zł*/ pozostałe osoby 149 zł

* Warunkiem skorzystania ze zniżki jest opłacona składka członkowska
ZAPISY RUSZAJĄ JUŻ W TYM TYGODNIU! Informacje pojawią się na stronie FB Związku!

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotnymi, zmianami w zakresie opodatkowania oraz oskładkowania, jakie zostaną wprowadzone w życie w 2022 roku w ramach „polskiego Ładu”. Wskazanie skutków tych zmian, w tym przykładowe symulacje liczbowe. Celem szkolenia jest także wskazanie, jak można przygotować się na nadejście tych zmian, tak by rozliczenia były możliwie korzystne dla podatników. Szkolenie ma na celu pomoc w podjęciu decyzji, jaką formę opodatkowania wybrać i w jakiej formie prawnej prowadzić działalność gospodarczą w roku 2022 po wejściu w życie projektowanych zmian. Podczas szkolenia w szczególności zaakcentowane oraz omówione zostaną kwestie istotne dla osób oraz podmiotów gospodarczych wykonujących usługi tłumaczenia.

Prowadzący: Piotr Jańczak – doradca podatkowy, prawnik, wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, procedur podatkowych oraz procedur w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi a także spraw karno-skarbowych. Zakres działania: sprawy procesowe – reprezentacja podatników (oraz płatników) w licznych postępowaniach podatkowych oraz skargowych, przed organami podatkowymi, organami celno-skarbowymi a także przed sądami administracyjnymi (w tym liczne postępowania kasacyjne przed NSA). Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego.

 

 

 

 

WEBINAR „PODSTAWY WYKONYWANIA ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO”

UWAGA: Informujemy, że ze względu na ograniczenia techniczne zgłoszenia na I edycję webinaru „Podstawy wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego” zostały zamknięte. Jeśli ktoś nie zdążył się zapisać, nic straconego! Kolejna edycja odbędzie się na początku 2022 roku.

*****

Zapraszamy na szkolenie z podstaw wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. W odpowiedzi na częste pytania i wątpliwości wielu młodych stażem (choć nie tylko) tłumaczek i tłumaczy, a także dla rozpowszechniania dobrych praktyk, proponujemy bezpłatny webinar dla wszystkich zainteresowanych.
Podczas szkolenia poruszymy m.in. wymienione poniżej tematy oraz odpowiemy na pytania.

Termin: 15.11.2021 (poniedziałek) , godzina 17.00

W programie:

Część 1: Ogólne zasady wykonywania zawodu
 • źródła wiedzy na temat zawodu tłumacza przysięgłego
 • warsztat i narzędzia tłumacza przysięgłego
 • kontakt z klientem instytucjonalnym i komercyjnym

Część 2: Tłumaczenia poświadczone pisemne

 • ogólne zasady dotyczące sporządzania tłumaczeń
 • wskazówki praktyczne
 • korzystanie z narzędzi przy wykonywaniu tłumaczeń poświadczonych
 • poufność danych
 • wykorzystanie podpisu elektronicznego w pracy tłumacza przysięgłego

Część 3: Tłumaczenia poświadczone ustne

 • wykonywanie tłumaczeń ustnych poświadczonych
 • zasady i techniki wykonywania tłumaczeń ustnych poświadczonych
 • zachowanie tajemnicy zawodowej, bezpieczeństwo
 • stawki za tłumaczenia ustne oraz sposoby rozliczania
 • szczególnie ważne przyczyny odmowy, zachowanie bezstronności

Prowadzący:

Łukasz Mrzygłód – tłumacz przysięgły i konferencyjny języka czeskiego, tłumacz przysięgły języka czeskiego i polskiego w Chorwacji, tłumacz Trybunału Sprawiedliwości UE. Członek ZZTP i wiceprzewodniczący Zarządu Związku.

Agnieszka Michalska-Rajch – tłumaczka przysięgła języka włoskiego i francuskiego. Wykładowczyni w Zakładzie Italianistyki Instytutu Romanistyki UŁ, gdzie uczy przedmiotów związanych z tłumaczeniami. Członkini ZZTP i wiceprzewodnicząca Zarządu Związku.

Koszt:

To szkolenie jest bezpłatne!

Zgłoszenia prosimy wysyłać na nasz adre mailowy: biuro@zztp.pl

WEBINAR „PODPIS ELEKTRONICZNY W PRACY TŁUMACZA”

Zapraszamy na drugą edycję szkolenia „Podpis elektroniczny w pracy tłumacza”

Termin: 25.10.2021, godz: 18.00

 
Agenda:

➡ Ogólne informacje na temat podpisu elektronicznego
➡ Jak uzyskać podpis, o czym warto pamiętać i czego unikać
➡ Stosowanie podpisu w tłumaczeniach zwykłych i poświadczonych
➡ Plusy i minusy elektronicznego podpisywania tłumaczeń
➡ Co daje podpis elektroniczny moim klientom i jak im o tym powiedzieć
➡ Jak wykorzystać podpis elektroniczny do promocji własnych usług

Prowadzący: Łukasz Mrzygłód – tłumacz języka czeskiego, członek powołanej przez stowarzyszenia tłumaczy grupy roboczej, powstałej w celu popularyzacji stosowania podpisu elektronicznego w tłumaczeniach poświadczonych, a przede wszystkim członek ZZTP i wiceprzewodniczący Zarządu.

Koszt: 30 zł (członkowie ZZTPwP) / 50 zł (osoby niezrzeszone)

Zgłoszenia prosimy wysyłać na nasz adres mailowy: biuro@zztp.pl

Zaproszenie na walne zgromadzenie – 31 maja 2021

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Informujemy, że planowane na ten rok walne zgromadzenie członków związku odbędzie się w poniedziałek 31 maja. Początek planowany jest na godzinę 18.00-18.30.

Ze względu na obowiązujący zakaz zgromadzeń planujemy organizację spotkania tylko w formie on-line, za pośrednictwem jednej z dostępnych platform.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu do 21 maja, co pozwoli nam na zaproponowanie odpowiedniej platformy oraz zaplanowanie innych istotnych szczegółów technicznych. Potwierdzenia prosimy wysyłać na biuro@zztp.pl 

Dokładną godzinę, program oraz link do spotkania pozwolimy sobie przekazać w oddzielnej wiadomości, po uzyskaniu informacji o planowanej liczbie członków, którzy wezmą udział w spotkaniu.

Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu i wspólnej rozmowy o przyszłości związku!

Z poważaniem

Zarząd ZZTPwP