Współpraca z tłumaczami przysięgłymi – przewodnik dla OWS

Niedawno nasze działania na rzecz poprawy warunków pracy i wynagradzania tłumaczy przysięgłych wsparł Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dzisiaj zwróciliśmy się bezpośrednio do wszystkich sądów w Polsce przesyłając przewodnik dotyczący praktycznych aspektów współpracy organów wymiaru sprawiedliwości z tłumaczami przysięgłymi.

W naszym przekonaniu takie działania informacyjne mogą przyczynić się do realnej zmiany w warunkach współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.

BROSZURA DLA SĄDÓW ZZTP

 

Pismo ZZTP do Rzecznika Praw Obywatelskich

[Aktualizacja: RPO podjął sprawę i zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań. Więcej na stronie RPO.]

Zwracamy się do  Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o wsparcie w sprawie uregulowania kwestii terminów wypłacania wynagrodzeń za czynności oraz waloryzacji stawek.

Tłumacze przysięgli borykają się z dwoma problemami, związanymi z wynagrodzeniami za czynności wykonane dla organów administracji publicznej w ramach prowadzonych postępowań:

1. Terminy wypłaty wynagrodzenia
Nie są one nigdzie ustalone. Nierzadko tłumacz zmuszony jest do uporczywego upominania się o swoje wynagrodzenie, co może trwać nawet kilka miesięcy, a w ekstremalnych przypadkach także i kilka lat. W takim przypadku tłumacz nadal czeka na swoje pieniądze, kredytując Skarb Państwa (podatki, składka zdrowotna).

2. Wysokość/waloryzacja stawek.
Stawki za tłumaczenia poświadczone wykonywane dla organów administracji reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z roku 2005, znowelizowane w roku 2019. Wynika z tego, że środowisko tłumaczy przysięgłych czekało na waloryzację stawek za swoje czynności 15 lat. Waloryzacji tej nie można nawet nazwać podwyżką, ponieważ nie była ona większa od inflacji w tym okresie. W Rozporządzeniu nie ma też mechanizmu waloryzacji o wskaźnik inflacji. Uważamy, że zapisanie takiej waloryzacji o roczną stopę inflacji w Rozporządzeniu będzie sprawiedliwe i jednocześnie pozwoli tłumaczom przysięgłym swobodnie realizować ich obowiązki.

Podkreślić bowiem należy, iż wykonywanie tłumaczeń poświadczonych na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości jest obowiązkiem tłumacza przysięgłego, z którego nie może zrezygnować bez uzasadnionej przyczyny. Dochodzi więc do sytuacji, że tłumacz jest niejako „zmuszony” do wykonania pracy, za którą nie otrzymuje wynagrodzenia, lub też musi się o nie ubiegać w sposób uwłaczający powadze jego zawodu i godności ludzkiej.

Tutaj znajdziesz pełną treść pisma.