Współpraca z tłumaczami przysięgłymi – przewodnik dla OWS

Niedawno nasze działania na rzecz poprawy warunków pracy i wynagradzania tłumaczy przysięgłych wsparł Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dzisiaj zwróciliśmy się bezpośrednio do wszystkich sądów w Polsce przesyłając przewodnik dotyczący praktycznych aspektów współpracy organów wymiaru sprawiedliwości z tłumaczami przysięgłymi.

W naszym przekonaniu takie działania informacyjne mogą przyczynić się do realnej zmiany w warunkach współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.

BROSZURA DLA SĄDÓW ZZTP