Materiały

Udostępnione materiały są prawnie chronione. Jedynym właścicielem praw autorskich jest Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce. Udostępnianie materiałów jest możliwe wyłącznie przy oznaczeniu Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce jako ich autora. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów bez oznaczenia autora stanowi naruszenie osobistych praw autorskich.