Misja

 

Naszą misją jest ochrona praw i interesów tłumaczy przysięgłych, a w szczególności:

  1. Optymalizacja warunków pracy tłumaczy przysięgłych;
  2. Wsparcie członków w sporach z organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej oraz w ramach wykonywania czynności tłumacza przysięgłego;
  3. Działanie na rzecz podniesienia wysokości stawek za czynności tłumacza przysięgłego;
  4. Starania zmierzające do eliminowania nieprawidłowości w rozliczaniu wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych przy współpracy z OWS;
  5. Dążenie do dostosowania Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego do aktualnych warunków wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;
  6. Stworzenie jednolitych standardów pracy tłumaczy przysięgłych;
  7. Konsolidacja i integracja środowiska tłumaczy przysięgłych;
  8. Utrwalanie wizerunku zawodu tłumacza przysięgłego jako zawodu zaufania publicznego.

https://anetatroost.wordpress.com/