Analiza przepisów RODO

Ochrona interesów tłumaczy przysięgłych w kontekście RODO to nasz priorytet.

W ramach „Programu Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” powstał zespół ekspertów i tłumaczy, który opracował analizę projektu przepisów wykonawczych z propozycją przepisów bardziej chroniących interesy tłumaczy. Analizę przekazaliśmy Ministerstwu Cyfryzacji i Ministerstwu Sprawiedliwości.