Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie stawek

Otrzymaliśmy z Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedź na nasze pismo z 12 kwietnia 2018 roku, w którym pytaliśmy o zasadność organizowania przez Policję i prokuratury „konkursów ofert” na najniższą stawkę. W swojej odpowiedzi Ministerstwo potwierdza nasze stanowisko, wskazując, że stawki za czynności tłumacza przysięgłego muszą być zgodne z Rozporządzeniem. Sugerujemy, aby w przypadku każdego zapytania prokuratury lub Policji, którego celem jest uzyskanie stawki niższej niż ustawowa, przedstawiać załączone pismo MS i jednocześnie zgłaszać nam każdy taki przypadek.