Odpowiedź od Komendy Głównej Policji

Otrzymaliśmy odpowiedź od Komendy Głównej Policji na pismo w sprawie „konkursów ofert”, w którym zadeklarowano, że nasze uwagi zostały przekazane jednostkom Policji. Oczekujemy, że dzięki naszej interwencji tego typu sytuacje nie powinny już mieć miejsca, niemniej prosimy o informowanie nas o każdym przypadku poszukiwania tłumaczy oferujących stawki niższe od ustawowych.

Warto też nadmienić, że Policja dostrzega problem zbyt niskich stawek określonych w Rozporządzeniu, które znacznie odbiegają od stawek rynkowych.