Pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Jako że „konkursy” na najtańszego tłumacza, organizowane przez Policję stają się coraz częstszym problemem, zwracamy się do pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o wyjaśnienie sprawy.