Pismo do Ministra Sprawiedliwości

W ramach naszych starań o podniesienie wynagrodzeń, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się w naszym imieniu do Ministra Sprawiedliwości, Pana Zbigniewa Ziobry, z wnioskiem o przekazywanie do konsultacji aktów prawnych dotyczących zawodu tłumacza przysięgłego i proponowanych zmian w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego i Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, które to propozycje zmian ZZTPwP stanowczo popiera.

Dziękujemy OPZZ za wsparcie i mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę.