Pismo w sprawie stawek

Zwracamy się do pana Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, w sprawie nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego i rozporządzenia określającego wynagrodzenie za czynności TP.