Pismo w sprawie wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych

Jako że stawki za czynności tłumacza przysięgłego nie były rewaloryzowane od kilkunastu lat, zwróciliśmy się do OPZZ z prośbą o wsparcie, abyśmy mogli w tej sprawie przystąpić do rozmów z Ministerstwem Sprawiedliwości.