Pismo w sprawie wynagrodzenia za tłumaczenia ustne

  • Czy tłumacz przysięgły ma prawo do pełnego wynagrodzenia za godziny, w których pozostaje do dyspozycji organów?
  • Czy tłumacz może skorzystać z przerwy regeneracyjnej?
  • Czy tłumacz ma prawo zjeść posiłek?
Z takimi pytaniami zwracamy się do Ministerstwa Sprawiedliwości!