Pismo w sprawie wystąpień pokontrolnych

Stoimy na stanowisku, że publikacja wystąpień pokontrolnych może być na szkodę tłumaczy przysięgłych, dlatego zwróciliśmy się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o podanie podstawy prawnej dla takich publikacji i ewentualną interwencję w tej sprawie.