Reprezentacja ZZTPwP w Maratonie Sztafet

Biegniemy w szczytnym celu! Tłumacze przysięgli, członkowie i sympatycy ZZTPwP, wezmą udział w XV Ekidenie – Maratonie Sztafet. Start naszej drużyny jest czymś więcej niż tylko wyścigiem, gdyż zbieramy na dzieciaki z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Bardzo liczymy na Waszą pomoc!

Więcej informacji o zbiórce