Spotkanie organizacji zrzeszających tłumaczy

Wczoraj (22.11.2017 r.) odbyło się spotkanie organizacji zrzeszających tłumaczy. Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce reprezentował wiceprzewodniczący Jan A. Bukowski. W trakcie spotkania przedstawiciele wszystkich organizacji przedstawili profil swojej działalności oraz zasadnicze problemy, z którymi zmagają się ich członkowie. Zaproponowano utworzenie wspólnego forum wymiany doświadczeń. ZZTPwP zadeklarował otwartość na współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi tłumaczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *