Stanowisko w sprawie nowych stawek

Dzisiaj przedstawiliśmy Ministerstwu Sprawiedliwości naszą opinię na temat projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie wynagrodzeń za czynności tłumacza przysięgłego, wypracowaną wspólnie z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy i Związkiem Zawodowym Tłumaczy Przysięgłych. Mamy nadzieję na szybką ścieżkę legislacyjną.