Uchwała o składkach członkowskich

Zarząd Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce 15.01.17 przyjął uchwałę w sprawie podzielenia płatności składki członkowskiej na dwie części, pierwsza płatna do dnia 20 lutego danego roku, w wysokości 150 PLN, druga płatna do dnia 30 czerwca, w wysokości wyliczonej na podstawie informacji GUS, jak podano w Uchwale nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków ZZTPwP z dnia 20 maja 2017 roku po odjęciu pierwszej opłaconej części składki. Przewidywana łączna kwota składki to ok. 300 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *