Ważna informacja w sprawie drugiego egzemplarza

W związku z odpowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie dodatkowych egzemplarzy tłumaczenia oraz opinią naszej prawniczki, rekomendujemy, aby przy każdym zleceniu dla OWS, w którym wymaga się wydania więcej niż jednego egzemplarza, stosować przepis 16.1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.
Tłumacz powinien pisemnie poinformować organ zlecający, że jest zobowiązany do wydania jednego egzemplarza tłumaczenia, kolejne zaś może wydać na zasadzie swobody zawierania umów, informując jednocześnie organ o wysokości opłaty za dodatkowe egzemplarze.