Ważne pismo w sprawie terminów zapłaty

Otrzymaliśmy od Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedź na nasze pismo w sprawie terminów płatności wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. W piśmie jednoznacznie stwierdzono, że „biorąc pod uwagę nakaz niezwłocznego dokonania wypłaty, nie można jej uzależnić od uprawomocnienia się w postanowienia w przedmiocie przyznania wynagrodzenia”. To bardzo ważna dla nas informacja, w świetle długiego czasu oczekiwania na zapłatę przez sądy. Zachęcamy do lektury całości!