Wsparcie OPZZ w sprawie RODO

Przy wsparciu OPZZ zamierzamy uczestniczyć w tworzeniu najlepszych rozwiązań dla tłumaczy przysięgłych w zakresie RODO. Poniżej załączamy pismo, które zostało nadane w związku z pracami nad wytycznymi do RODO.