Spotkanie założycielskie

W dniu 20 maja 2017 roku odbyło się spotkanie założycielskie Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce, w którym wzięło udział 16 osób. Na spotkaniu założycielskim przyjęto statut ZZTPwP, wybrano Zarząd i Komisję  Rewizyjną związku. Podjęto również uchwałę o wysokości składek członkowskich. Składka członkowska została ustalona na poziomie 0,5% średniego wynagrodzenia brutto w administracji publicznej, a jej wysokość będzie ustalana na podstawie informacji GUS podawanej za rok ubiegły (czyli 2016). Składka będzie opłacana rocznie do końca lutego danego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *