Uchwała o składkach członkowskich

Zarząd Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce 15.01.17 przyjął uchwałę w sprawie podzielenia płatności składki członkowskiej na dwie części, pierwsza płatna do dnia 20 lutego danego roku, w wysokości 150 PLN, druga płatna do dnia 30 czerwca, w wysokości wyliczonej na podstawie informacji GUS, jak podano w Uchwale nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków ZZTPwP z dnia 20 maja 2017 roku po odjęciu pierwszej opłaconej części składki. Przewidywana łączna kwota składki to ok. 300 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *