Pismo w sprawie legitymacji

Na wniosek naszych członków i sympatyków zwracamy się do Ministerstwa Sprawiedliwości z pytaniem o możliwość wydania legitymacji TP, które mogłyby zastąpić nieporęczne zaświadczenie o wpisie na listę ministerialną.