Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie stawek

Otrzymaliśmy z Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedź na nasze pismo z 12 kwietnia 2018 roku, w którym pytaliśmy o zasadność organizowania przez Policję i prokuratury „konkursów ofert” na najniższą stawkę. W swojej odpowiedzi Ministerstwo potwierdza nasze stanowisko, wskazując, że stawki za czynności tłumacza przysięgłego muszą być zgodne z Rozporządzeniem. Sugerujemy, aby w przypadku każdego zapytania prokuratury lub Policji, którego celem jest uzyskanie stawki niższej niż ustawowa, przedstawiać załączone pismo MS i jednocześnie zgłaszać nam każdy taki przypadek.

Nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Z przyjemnością informujemy, że funkcję sekretarza w Zarządzie ZZTPwP objęła Joanna Dróżdż, a do Komisji Rewizyjnej dołączyła Anna Finc Gratkowska. Jako że obie panie współpracują z ZZTPwP już od dłuższego czasu, jesteśmy przekonani, że dalsza współpraca będzie niezwykle owocna.

Więcej informacji o członkach Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZZTPwP w zakładce: www.zztp.pl/wladze/

Zaproszenie na Drugi Kongres Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER

Zachęcamy do udziału w Drugim Kongresie organizowanym przez Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER: „Złożoność i rozproszenie w dydaktyce przekładu” (Complexity and Dispersion in Translation Pedagogy), który odbędzie się 14-15 marca 2019 roku w Krakowie. Więcej informacji o organizatorze na stronie: www.cter.edu.pl.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu

Środowa wymiana doświadczeń 20 czerwca

Zapraszamy serdecznie wszystkich tłumaczy przysięgłych na środową Wymianę Doświadczeń, która odbędzie się 20 czerwca o godzinie 18.00. Spotykamy się w Krakowie, Katowicach, Sopocie, Warszawie i Poznaniu. Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie informacji o uczestnictwie na: biuro@zztp.pl. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a zgłoszenie mailowe niezobowiązujące.

Odpowiedź od Komendy Głównej Policji

Otrzymaliśmy odpowiedź od Komendy Głównej Policji na pismo w sprawie „konkursów ofert”, w którym zadeklarowano, że nasze uwagi zostały przekazane jednostkom Policji. Oczekujemy, że dzięki naszej interwencji tego typu sytuacje nie powinny już mieć miejsca, niemniej prosimy o informowanie nas o każdym przypadku poszukiwania tłumaczy oferujących stawki niższe od ustawowych.

Warto też nadmienić, że Policja dostrzega problem zbyt niskich stawek określonych w Rozporządzeniu, które znacznie odbiegają od stawek rynkowych.

3-dniowe spotkanie w Korbielowie

Wyjazd integracyjny do Korbielowa za nami, a my myślimy już o kolejnym. Spotkanie w gronie kilkunastu tłumaczy zaowocowało ciekawymi rozmowami i świetną zabawą. Zwiedzaliśmy, graliśmy, dyskutowaliśmy i z przyjemnością zażywaliśmy górskiego powietrza. Następne spotkanie już na jesień 2018!